Ürituste korraldamine

2012 Pärnu Hansapaevad; Foto: Helena IrdPildil: 2012. aasta Pärnu Hansapäevade Rüütliturniir. Foto: Helena Ird.

Tasulised üritused

Soovi korral on võimalik EAMLi kaudu tellida tasulisi ajaloolise mõõgavõitluse turniire, treeninguid, demonstratsioonesinemisi ja loenguid muistsest sõjandusest.  Tellimuse saab esitada EAMLi e-maili aadressil sodalased@gmail.com.

Avatud turniiride korraldamine

Kui keegi soovib iseseisvalt korraldada avatud mõõgavõitlusturniiri, on võimalik taotleda sellele EAMLi ametlikku tunnustust. Siinkohal ei ole vahet, kas turniiri korraldajaks on EAMLi liige või on selleks keegi väljastpoolt organisatsiooni. Allpool toodud tingimusi tuleb täita ühtmoodi kõigil. EAMLi poolt tunnustatud turniiride puhul võivad korraldajad arvestada EAMLi kogemuste ning igakülgse abiga, pealtvaatajad ning võistlejad aga olla kindlad enda turvalisuses. Tunnustatud turniiri eelinfo ning tulemused kajastuvad EAMLi infokanalites (uudistevoog, pressiteated), turniir kantakse EAMLi arhiivi ning võitlejad saavad oma tulemuste eest reitingupunkte.

Turniirile EAMLi tunnustuse saamiseks tuleb täita järgmiseid tingimusi:

  1. Turniir tuleb välja kuulutada ja registreerida EAMLi e-maili aadressil (sodalased@gmail.com) vähemalt kuu aega enne selle toimumist. Registreerimisel tuleb ära märkida turniiri toimumise aeg, koht ning korraldajad (peasekretär, peakohtunik).
  2. Turniir peab toimuma EAMLi poolt kinnitatud võistlusreeglite järgi (http://turm.ee/koda/reeglid).
  3. Turniir peab olema avatud kõigile osaleda soovijatele (korraldaja võib esitada omapoolseid kvalifikatsiooninorme).
  4. Turniiri läbiviimisel tuleb täita ettekirjutusi võitlusplatsi ohutuse kohta ning teisi juhiseid, mis antakse EAMLi poolt turniiri registreerimise järel.
  5. Turniiri läbiviimist peab jälgima ning selle korrektsust kinnitama vähemalt üks EAMLi volitatud esindaja (volitatud esindajate nimekirja leiab siit).
  6. Peale turniiri peab korraldja esitama EAMLile korrektse turniiriprotokolli.