Muinasvõitlusest

2010_Mytofest_foto_Eve_Luts_WEBPildil: Muinasvõitlus 2010. aasta Mütofestil. Foto: Eve Luts

Muinasvõitlus ehk viikingvõitlus on Euroopa ajalooliste võitluskunstide alaliik, mis püüab taaskehastada varasemaid (kuni 13. saj) Põhja-Euroopa võitlusstiile ja ajastukohast varustust. Terasest võistlusmõõgad on nüristatud ning võitlejad kannavad ajalooliseid turviseid imiteerivaid kaitserüüsid. Mõõga kõrval kasutatakse sageli ka kirvest, nuia või oda, kaitserelvaks on tavaliselt raudkuplaga ümarkilpi, mida hoitakse keskel asuvast pidemest. Olulisemateks muinasvõitluse üritusteks Eestis on kujunenud Mütofest, Kiruvere Muinaslaager ja Saula Viikingite Talvelaager. Alates aastast 2008. on eesti muinasvõitlejad osalenud ka iga-aastasel suurejoonelisel Wolini viikingifestivalil Poolas.

2013 Wolin festival; Foto: Marcin SomerlikPildil: Muinasvõitlejad 2013. aasta Wolini viikingifestivalil. Foto: Marcin Somerlik

Muinasturniiril võisteldakse löögitabamuste peale. Muinasvõitluse turniirivorm on Eestis harrastatava sportliku ajaloolise mõõgavõitluse kõige kergemakontaktilisemaks võistlusalaks. Kuna kasutatav kaitsevarustus põhineb vanemate ajastute eeskujudel ja on kergemat sorti, on vigastuste oht suur ning seetõttu on ka reeglite järgi keelatud erinevaid võitlustehnikaid rohkem kui näiteks täiskontaktses keskaegses võitluses. Kerge ja lihtne varustus on samas odavam ning oluliselt kättesaadavam kui hiliskeskaegne raudrüü, mistõttu on muinasvõitluse harrastajate hulk Eestis üsna suur. Muinasvõitluse traditsiooni populaarsust Eestis toetab suuresti ka rahvusromantiline käsitlus viikingiajast ning eestlaste muistsest vabadusvõitlusest.

Eesti muinasvõitluse turniiridel kehtivad reeglid
Toimunud turniirid:

Mütofesti turniir 2010 – parimaid hetki: